Teenused

Meie peamisteks tegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooni välistrasside ehitus ning teenuste osutamine ehitusmasinatega üle Eesti. 

Meie eesmärk on osutada tellijatele ja koostööpartneritele kompleksset ning kvaliteetset teenust.

  • Veetorustike ehitus
  • Kanalisatsioonitorustike ehitus
  • Sadeveetorustike ehitus
  • Drenaažitorustikud
  • Erinevad püüdurid ja väikepuhastid
  • Kanalisatsioonipumplad
  • Teede ja platside ehitus kuni asfaltkatteni
  • Kraavide kaevamine
  • Tiikide rajamine

Comments are closed.